Bogholderi

Bogføring
Vi kan foretage daglig bogføring af jeres bilagsmateriale. Vi har et mål om at være papirløse, så i de fleste tilfælde modtager og arkiverer vi materialet elektronisk.

Betalinger
Vi kan, efter aftale med jer, lægge jeres betalinger i netbanken, så vi sikrer jer rettidige betalinger.

Rykning af kundetilgodehavender
Vi kan afstemme kundetilgodehavender og rykke for indbetaling efter aftale med jer.

Afstemninger
Vi kan afstemme hele jeres bogføringsbalance løbende og periodisk, så vi sikrer jer et ajourført og korrekt bogholderi.

Grundlag for årsrapporter
Vi kan, på grundlag af bogføringen, udarbejde et komplet afstemningsgrundlag til brug for udarbejdelse af årsrapporten.

Løn

Time- og månedsløn
Vi kan sørge for rettidig og rigtig inddatering af jeres løndata i Danløn eller Bluegarden.

Syge- og barselsrefusioner
Vi kan søge mulige refusioner for jeres medarbejderes fravær i henhold til gældende regler og sørge for rettidig ansøgning og opfølgning af indbetalinger.

Korrekte indrapporteringer og afregninger til det offentlige
Vi kan afstemme og sørge for at der sker korrekte indrapporteringer og afregninger til det offentlige, så I ikke belastes med unødige og høje gebyrer og renter.

Økonomistyring

Rapportering
Vi kan, efter aftale, udarbejde måneds-, kvartals-, halvårs-, og helårsrapporter over jeres virksomheds økonomi - ofte med sammenligning til historik eller forventninger.

Budgettering
Vi kan, i samarbejde med jeres ledelse, definere de budgetforudsætninger, der skal ligge til grund for beregning og opstilling af drifts-, balance-, og likviditetsbudget. Budgetperioden varierer typisk mellem 1 og 5 år.

Likviditetsstyring
Vi kan på baggrund af afsendte og modtagne fakturaer samt kendte og forventede fremtidige ind- og udbetalinger, udarbejde en oversigt over en periodes nødvendig likviditet.
 

Projektstyring

Strategi
Vi kan være projektleder på jeres strategiprojekt, hvor vi sammen med jer får formuleret og konsekvensberegnet virksomhedens fremtidige strategi.

Processer og procedurer
Vi kan, i samarbejde med jer, optimerer jeres processer og procedurer, så jeres virksomhed fungerer effektivt.

IT
Vi kan være projektleder på jeres IT projekt, ved fx ønske om skift til- eller tilføjelse af nye IT værktøjer.
ECONOMICA A/S | Vesterbrogade 15, 1., 1620 KÝbenhavn V  | Tlf.: +45 2242 4904